Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş Enerji Sistemleri kullanılan Panel, Konstrüksiyon, Kablo vb. bütün mekanik aksamların kontrolleri, performans analizleri ve bakımları yapılarak santralin en çok verimde çalışmasını sağlamak için çözümlerimiz;

  • Güneş Enerji Santralinin termal kamera vb. ekipmanlar ile arızaların tespiti ve çözümü,
  •  Verim düşüklüğünün tespiti ve performans iyileştirmesi,
  • Güneş panellerinin temizliği ve kontrollerinin yapılması,
  • Arızalı ekipmanın tespiti ve güvence kapsamında/kapsam dışı değiştirilmesi,
  • Güneş Enerji Santrali montaj / de-montaj hizmeti
Güneş Enerjisi Sistemleri

Güneş Enerjisi Sistemleri

 

Anahtar teslim EPC ortağınız olarak, bütün planlama görevleri, enerji getiri hesaplamaları ve verimlilik, tatbik yönetimi ve santralinizin şebekeye bağlantısı mevzularında yanınızdayız.

 

Güneş Enerjisi Sistemleri Santral Tasarımı

Güneş Enerjisi Sistemleri müsait hızla gelişen değişen teknolojinin seçimi, modül yerleşimi ve besleme noktasına rabıta elektrik planı İnverter tasarımı İzleme ve emniyet Enerji üretim hesabı Son 20 senenin NASA meteoroloji verilerine bakılırsa internasyonal kabul edilmiş simülasyon programları ile güneş enerji santralinin bütün kayıplar daha sonra şebekeye vereceği net enerji miktarını güvenli yoldan hesaplıyoruz.

Finansal değerlendirme Santral yerini ve enerji üretim tahmini, ekonomik değerlendirmenin temelidir. Bunu akılda tutarak, planlama ekibimiz santralin en az 25 senelik enerji üretim hesabını yaparak sistemin ekonomik optimizasyonu üstüne yoğunlaşır. Devreye alma ve işletme bütün santral ekipmanları hususi olarak seçilir. Panel, inverter ve taşıyıcı sistemler seçilirken, minimum imalatçılar tarafınca verilen güvence süresi kadar sahada çalışmış bulunmasına dikkat edilir. Sadece nitelik sertifikalı ürünleri ve bankalar nezdinde en düşük risk sınıfında bulunan ürünleri kullanıyoruz. Güneş Enerjisi Sistemleri İnşaat yönetimi ve izlencesi iş planına uygunluk için planlama aşamasından siparişe, imalattan  nakliyeye, montajdan  siparişe kadar bütün süreçlerin yönetimini yapıyoruz.

tel:05423643604

 

Kurulacak tesisin yerleşimi

Konumplanı ayrıntılı kablolama planları ve taşıyıcı konstrüksiyon rabıta elemanları tasarımı,

·        Uygulama projesi ile ayrıntılı bulgu hazırlanması, teknik şartname ve fiyat teklifi çalışmaları,

·        Uygulama projesi hazırlanmış projeler için gölgelenme analizi, ufuk çizgisi analizi, sistem eleman ve şebeke kayıplarının ve birçok parametrenin de göz önünde bulundurulduğu ayrıntılı enerji üretim çözümleme çalışması,

·        Enerji üretim analizi ile elde edilmiş üretim değerlerinin ayrıntılı ve değişik senaryolara bakılırsa fizibilitelere işlenmesi,

·        Elektrik dağıtım şirketine sunulacak bütün bilgi-belge-proje ve hesapların hazırlanarak dağıtım firması onayına sunulması ve tasdiklama süreçlerinin takibi,

·        Fotovoltaik tesis inşaatı için gerekebilecek her türlü kazı, tesviye, reglaj, hafriyat vb. altyapı işleri ile taşıyıcı konstrüksiyon imalat yada tedariki, sahaya nakliye ve montajı,

·        PV panel, inverter, kablo, konnektör, iletişim sistemleri, standardize ve takip sistemleri ile bir PV sistemi gerçekleştiren ve yatırımcının ayrıca istek edebileceği bütün donanımın tedarik, ithalat ve montajı,

·        PV sistemin devreye alma, dağıtım firması geçici ve kati kabul işleri, üretim verilerinin takibi, istendiği takdirde akredite seyretme ve raporlama hizmetleri,

·        Operasyonel PV sistemler için servis ve arıza giderim işleri, periyodik yada önleyici bakım, acele servis ve tamir işleri.

 

Temel gereksinim : Enerji

Enerji kaynaklarının tükenebilir oluşu, dışa bağımlılık ve çevresel etkisinde bırakır nedeniyle; güvenli, ucuz ve pak enerji üretimi, ülkelerin ekonomik ve toplumsal dünyadaki gündem maddeleri arasında. Nüfusu, sanayisi ve ekonomisi hızla büyüyen ülkemizin bunlara bağlı olarak, mevcut enerji üretimi ihtiyacı da devamlı artmaktadır. Bu vaziyet da mevcut  kapasiteyle karşılanamayan enerji ihtiyacı karşısında, yenilenebilir enerjinin önemini göstermektedir.

Günlük hayatta olduğu şeklinde, sanayii ulaştırma şeklinde sektörlerde de  en mühim gereksinim olan enerji olmazsa olmaz oluşunun yanı sıra kullanması sırasında büyük miktarda muhit kirliliğine yol açmaktadır.

Bu vaziyet hepimiz insanın mevcud sınırı olan enerji kaynaklarını daha bereketli kullanmaya ve yeni yöntemler keşfetmeye zorunlu kılmıştır.

 

tel:05423643604

 Güneş Enerjisi Sistemleri

 

Yenilenebilir enerji

Hayatın her anında temel sorunumuz olan enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik, birçok naturel kaynağa başvuruyoruz. Kullanımımız cevabında istemeden, ama bilgili bir biçimde dünyaya geri dönüşü olmayan zararlar veriyoruz.

Ülkemizdeki sınırı olan kaynakları kullanmak yahut enerjiyi ithal etmek yerine, güneş ve rüzgar şeklinde hem çevresel bununla beraber ekonomik manada benzersiz yarar sağlayabilecek kaynakları kullanmak, en kazançlı yatırım olacaktır.

Peki, hem yenilenebilir , hem çevreci enerji kaynakları bizi ancak aydınlatmayı ve serinletmeyi sürdürürken, doğaya zarar vermeye devam edecek miyiz?

 

Neden yenilenebilir enerji?

Tüketilen ve üretilen enerji miktarının ülkelerin kalkınmışlığının bir göstergesi bulunduğunu düşündüğümüzde, ülkemizin yenilenebilir enerji kaynakları potansiyelini daha faal kullanma zorunluluğu ile karşılaşıyoruz.

Yenilenebilir enerji kaynakları açısından oldukça varlıklı bir bölgede yer edinen Türkiye’de bu kaynakların kullanımının artmasıyla, dışa bağımlılık azalacak, muhit dostu ve ucuz enerji üretimi artacaktır.

Yüksek maliyetli enerji ithalatının aksine, ancak kurulum sırasında meydana getirilen masraf yardımıyla yenilenebilir enerji oldukça daha ucuzdur.

Neden Güneş Enerjisi?

Güneş Enerjisinin;

  • Temiz bir kaynak olması
  • Dışa bağımlı olmaması
  • Kurulum maliyeti dışında başka hiç bir harcamasının olmaması
  • Teknolojinin gelişimi yardımıyla birçok değişik sektörde kullanılabilir olması
  • Sürdürülebilir olması

 

şeklinde özelliklerinin yanı sıra, tercih edilmesinin asıl olan nedeni fosil yakıtlarının yerine kullanılmasının sağlanmasıdır.

Gelişen teknolojiyle beraber konutlarda, aydınlatmada, ziraat sektöründe, sanayide, yazışma ve ulaşım araçlarında güneş enerjisi santralleriyle elektrik üretimi gerçekleştirilebilmektedir.

 

Temiz Enerji İçin Umut Işığı : Güneş

Günümüzün en mühim muhit sorunu, karbondioksit artışı ve sera tesiri nedeniyle gerçekleşen küresel ısınmadır. Zaruri enerji ihtiyacımızı karşılamaya yönelik dünyanın dengesinin bozulmasına sebep olduk.

Güneş, tükenebilir naturel kaynakların  aksin, temizdir. Güneş enerjisi santralleri ise karbondioksit emisyonuna haiz değildirler. Doğaya hiç bir ziyanı bulunmayan bu muhit dostu enerji  MW başına  yılda 1300 ton karbondioksit emisyonu tasarrufu sağlar. Ayrıca enerji üretimi sırasında, doğaya zarar verecek başka hiç bir gaz yada parçacık salınımı gerçekleştirmez.

#

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir